Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for 16 mai 2011

Mansarda

Caius se pomeni privind mansarda de peste drum de librărie şi, ca de la sine, în minte-i năvăliră obscenităţi dintr-un Bucureşti de mult apus. Lângă el, se opri un individ care se uita când spre mansardă, când la Caius, nedumerit. Tare-ar mai fi intrat în vorbă, despre orice! Chiar făcu şi complice cu ochiul, ca un fel de referire la amintiri comune, ori care-ar putea deveni comune după un păhărel luat împreună.

Însă, Caius fu iritat de prezenţă, se răsuci şi plecă hotărât, într-o stare înrudită cu mânia. De altfel, cum socoteşte uneori, este mai de folos să ne dezgustăm de semeni decât să ne covârşească simţământul pierderilor iremediabile, cărora le vor urma alte pierderi iremediabile.

Read Full Post »